Đại Hưng Thịnh

Website Chủ Đầu Tư

Kinh doanh bất động sản là gì?
Kiến Thức Đầu Tư

Kinh doanh bất động sản là gì? Các loại hình cơ bản

Kinh doanh bất động sản là gì? Theo quy định của pháp luật, khi kinh doanh bất động sản cần đáp ứng những nguyên tắc nào? Loại hình bất động sản nào được đưa vào kinh doanh? Tất cả những câu hỏi này sẽ được giải đáp chi tiết thông qua nội dung bài viết dưới đây.

Kinh doanh bất động sản là gì?
Kinh doanh bất động sản là gì?

Kinh doanh bất động sản là gì?

Kinh doanh bất động sản được hiểu là việc đầu tư một số vốn để thực hiện các giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, mở các dịch vụ môi giới bất động sản hoặc dịch vụ sàn giao dịch bất động sản nhằm mục đích sinh lời, tạo ra lợi nhuận.

Khái niệm thị trường bất động sản

Thị trường bất động sản là quá trình giao dịch hàng hoá bất động sản giữa các bên có liên quan. Là nơi diễn ra các hoạt động mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp và các dịch vụ có liên quan như: Trung gian, môi giới, tư vấn,… giữa các chủ thể trên thị trường mà ở đó vai trò quản lý Nhà nước có tác động quyết định đến sự thúc đẩy phát triển hay kìm hãm hoạt động kinh doanh trên thị trường bất động sản. 

Các nguyên tắc của kinh doanh bất động sản

Theo Khoản 1 Điều 3 Luật kinh doanh bất động sản 2014, kinh doanh bất động sản phải đáp ứng các nguyên tắc sau:

 • Bình đẳng trước pháp luật, tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên thông qua hợp động, không vi phạm quy định của pháp luật.
 • Khi đưa bất động sản vào kinh doanh phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
 • Kinh doanh bất động sản phải trung thực, công khai, minh bạch.
 • Các cá nhân, tổ chức có quyền kinh doanh tại khu vực ngoài phạm vi bảo vệ quốc phòng, an ninh theo quy định và kế hoạch sử dụng đất được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Loại hình bất động sản được đưa vào kinh doanh

Theo Luật kinh doanh bất động sản, các loại hình bất động sản được phép kinh doanh bao gồm:

 • Nhà, công trình xây dựng có sẵn của các tổ chức, cá nhân;
 • Nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai của các tổ chức, cá nhân;
 • Nhà, công trình xây dựng là tài sản công được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đưa vào kinh doanh;
 • Các loại đất được phép chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì được phép kinh doanh quyền sử dụng đất.
Các loại hình được đưa vào kinh doanh
Các loại hình được đưa vào kinh doanh

Điều kiện của bất động sản khi đưa vào kinh doanh

Khi đưa các loại hình bất động sản vào kinh doanh, loại hình đó phải đảm bảo đáp ứng đầy đủ các điều kiện sao.

Nhà ở, công trình xây dựng

 • Nhà đưa vào kinh doanh phải đăng ký quyền sở hữu; Công trình xây dựng phải gắn liền với đất trong giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất. 

Đối với nhà, công trình xây dựng có sẵn trong dự án đầu tư kinh doanh bất động sản thì theo quy định của pháp luật về đất đai cần phải có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất.

 • Nhà không có bất cứ tranh chấp nào về quyền sở hữu, quyền sử dụng đất, công trình xây dựng gắn liền với đất.
 • Nhà, công trình xây dựng không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.

Các loại đất

 • Khi đưa các loại đất vào kinh doanh phải có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất.
 • Không có bất cứ tranh chấp nào về quyền sử dụng đất.
 • Không bị kê biên quyền sử dụng đất để bảo đảm thi hành án.
 • Vẫn còn thời hạn sử dụng đất.
Điều kiện của bất động sản khi đưa vào kinh doanh
Điều kiện của bất động sản khi đưa vào kinh doanh

Các hành vi nghiêm cấm khi kinh doanh bất động sản

 • Kinh doanh bất động sản không đủ điều kiện theo quy định của Luật kinh doanh bất động sản.
 • Quyết định việc đầu tư dự án bất động sản không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Không công khai hoặc công khai không đầy đủ, không trung thực thông tin về bất động sản.
 • Gian lận, lừa đảo trong kinh doanh bất động sản.
 • Huy động, chiếm dụng vốn trái phép; sử dụng vốn huy động của tổ chức, cá nhân và tiền ứng trước của bên mua, bên thuê, bên thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai không đúng mục đích theo cam kết.
 • Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.
 • Cấp và sử dụng chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản không đúng quy định.
 • Thu phí, lệ phí và các khoản tiền liên quan đến kinh doanh bất động sản trái quy định của pháp luật.

Mức xử phạt khi kinh doanh bất động sản không đủ điều kiện

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Luật Kinh doanh bất động sản, kinh doanh bất động sản không đủ điều kiện theo quy định là một hành vi bị cấm thực hiện. Do đó, nếu tổ chức, cá nhân cố tình kinh doanh bất động sản khi không đủ điều kiện sẽ bị coi là vi phạm pháp luật và phải chịu mức xử phạt áp dụng cho hành vi đó.

 • Cụ thể, mức phạt đối với vi phạm về kinh doanh bất động mà bất động sản đưa vào kinh doanh không đảm bảo đầy đủ các điều kiện được quy định rõ tại Điểm a Khoản 3 Điều 57 Nghị định 139/2017/NĐ-CP với mức phạt tiền từ 250.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng.
 • Ngoài ra, còn có hình thức xử phạt bổ sung áp dụng tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm đó là: Đình chỉ hoạt động kinh doanh bất động sản trong 12 tháng.

Qua nội dung bài viết này, chắc hẳn quý khách cũng đã có câu trả lời “kinh doanh bất động sản là gì? Để tìm hiểu thêm các thông tin, tin tức mới về bất động sản, hãy truy cập vào https://www.daihungthinh.info/

>> Xem thêm:

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *